Python GUI i Tkinter

En första bekantskap med att skapa ett grafiskt användarinterface (GUI) i python och på rpi:n. Med väldigt få rader kod så skapas ett fönster och en knapp som öppnar ett histogram. Hade dock inte tid att i samma program lägga in just CPU-temperaturövervakningen, så histogrammet i exemplet är slumpässiga siffror genererat av numpy, som också är en ny bekantskap. En idé om att göra ett hemmasnickrat temperaturövervakningsprogram och kanske med styrning har väckts. Vi får se var vi landar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.